من دلم عشق میخواهد.

چیزی که ارزشش برابر با یک عمر زندگی باشد.

عشقی به موقع

که در فراز سالها ببالد

و خاطراتش بشود قصه های شب فرزندانم!

دلم عشقی جاری میخواهد

که طعم گرمش

بی هیاهوی روزگار

کامم را به شیرینیش روشن کند.

و صدایی که در آغوش هایش

خفته در او محبتیمنبع : از زندگی |بی رودروایسی
برچسب ها :